Markalaşma yolunda bir adım atmak istiyorsanız değerlendirebileceğiniz bir değil, birden fazla tanıtım kanalı bulunmaktadır. Bu tanıtım kanallarından en önemlileri görsel olanlar yani potansiyel müşterilerinizde daha kalıcı izlenimler bırakmaya yönelik olanlardır. Resimler ve videolar kullanabileceğiniz temel iki tanıtım kanalıdır. Bu ikisi arasında mesajı iletme açısından ciddi farklılıklar bulunmaktadır.

Markanın belirlenen kurumsal kimliği kapsamında müşterilere, kullanıcılara veya potansiyel müşterilere iletecekleri mesajları genel olarak yazılı biçimde sunulur. Bu sunum yöntemi en kalıcı olan, uzun vadede en çok getiriyi sağlayan sunum şeklidir. Zamansız veya her zaman geçerli olacak bir yazının yazılması ve bunun içinde marka ile ilgili mesajların verilmesi en uğraştırıcı ama firmanın hedefleri doğrultusunda uzun vadede en çok işe yarayan tanıtım yöntemidir.

Markaların tanıtım amacıyla ortaya koyacakları projeler sadece uzun vadeli çalışmalardan oluşmazlar. Pazarlama stratejileri ve yöntemleri uzun vadeli çalışmaların yanında orta vadede ve kısa vadede çözüm getirebilecek çalışmalardan oluşmaktadır. Buradan yola çıkan pazarlama uzmanları markaların kısa vadede tanıtımlarını gerçekleştirebilecek ve yine kısa vadeli bir çözüm olabilecek video ile tanıtım yöntemini geliştirmişlerdir.

Video ile tasarım yönteminde temel hedef markanın iletmek istediği mesajları bütünsel bir yaklaşım ile tek bir kanal üzerinden sunabilmek, insanların görsel unsurları daha kolay hatırlayabilir olması durumunu avantaja çevirmek ve bu sayede kurumsal kimlik tasarımı kampanyasının yürütülmesidir. Videoların önemli olması, kurumsal video tasarımlarının ön plana çıkmasının temel nedeni kısa vadede size istediğiniz izlenimi yakalama fırsatı sunmasıdır.

YAZI VE VİDEO TANITIM ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Daha önce kısa bir biçimde belirtildiği üzere yazı yoluyla yapılacak tanıtımlar ve iletilecek mesajlar uzun vadede çok daha iyi sonuçlar sunmaktadır. Bunun temel sebebi yazının yayına alındıktan sonra sürekli olarak okunabilecek olması, oluşturulurken profesyonel dokunuşlar gerçekleştirilerek iletilmek istenen mesajın kapsamlı bir biçimde ele alınabilecek olması ve markanın pazarlama hedeflerine hitap ediyor olmasıdır.

Yazı yöntemiyle oluşturulacak olan mesajlar sürekli olarak okunabilir. Bir konuda bilgilendirici bir yazı kaleme almak istiyorsanız bunu araştırmalarla gerçekleştirebilir ve aynı yazı içerisinde markanıza atıflar yaparak onu tanıtmayı başarabilirsiniz. Sonucunda bir konuyla ilgili arama veya araştırma yapan herkesin bulabileceği bir malzeme ortaya çıkarmış olursunuz. Gerektiğinde kolay bir biçimde güncelleme yapabilir, yanlışları çıkarabilir veya yeni bilgiler ekleyebilirsiniz.

Yazı ürünlerinde bu avantajlara sahip olursunuz. Temel nitelik kapsamlı bilginin yazıyla daha kolay bir biçimde sunulabiliyor olmasıdır. Bunu her daim avantaja çevirebilir ve kendinize yeni tanıtım fırsatları oluşturabilirsiniz. Uzun vadeli bir çözüm olan yazı ile tanıtım şekli zaman geçtikçe değerlenen ve size değer katmayı sürdüren bir tanıtım biçimidir.

Video ile tanıtım konusunda ise durum biraz daha farklıdır. Video üzerinden kapsamlı bilgi iletme olasılığınız düşüktür. Her ne kadar uzun süren video çekimleri yapabilecek olsanız bile kullanıcı odaklı çözümlerde dakikalar uzadıkça tanıtım sizin aleyhinize sonuç vermeye başlayacaktır.

Videolar kısa olmalıdır. Videolarda iletilecek mesajlar açık, gerektiği şekilde farklı elementlerle desteklenebilir ve ilgi çekici olmalıdır. Bu sayede videoyu izleyen kişinin zihninde bir izlenim bırakmış olursunuz ve sonucunda ilgili kişiyi markayı incelemeye ve takip etmeye teşvik edebilirsiniz.

Video ile yapılacak kurumsal tanıtımların temel amacı budur. Marka konusunda en hızlı ve en etkili biçimde mesaj verebilmek, verilen bu mesaj ile ilgili kişiyi markayı tanımaya teşvik etmektir. Kurumsal video tasarımı gerçekleştirirken bu unsurları göz önünde bulundurmalısınız. Eğer etkili bir biçimde mesajları iletmeyi başaramıyorsanız yapacağınız tanıtım çalışmasının başarısından söz edilemeyecektir.

Video ile yapılan tanıtımların dezavantajları ise iletilecek mesajın kısa olması ve etkisinin kısa vadeli sürmesidir. Bir tanıtım videosunu sürekli olarak kullanıcılara gönderip izlemelerini talep edemezsiniz. Bir tanıtım videosunu kısa tutmanız gerekeceğinden iletmek istediğiniz her mesajı iletme şansına sahip olamayabiliriz. Bu ve bunun gibi etkenler video ile yapılan tanıtımların olumsuz yanlarıdır. Daha basit anlatmak gerekirse videoları kısa vadede değerlendirebilir ve kısa vadeli sonuçlar elde edebilirsiniz.

Standart videoların aksine kurumsal video tasarımlarının amacı da zaten budur. Pazarlama çalışmaları kapsamında belirlenen mesajın izleyiciye iletilmesi ve marka hakkında bilgi verip onları daha detaylı bilgi edinmeye teşvik etmektir. Hedefine ulaşan her tanıtım videosunda mutlaka profesyonellik ve kalite ön plana çıkar. Yani videoyu hazırlayan ajans bu işte tecrübelidir ve ne yaptığını biliyordur.

KURUMSAL VİDEO TASARIMINDA BAŞARININ SIRRI

Kurumsal video tasarımlarında başarının sırrı oluşturulacak olan pazarlama yönteminin ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bir tanıtım videosunu oluştururken markayı iyi bilmek, ihtiyaçlarını değerlendirmek ve hedef kitlesini tanımak gerekmektedir. Ancak bu şekilde başarılı bir tanıtım videosu ortaya çıkarılabilir.

Kurumsal bir tanıtım videosu oluşturmak isteyen ajansın ilk olarak işi aldığı markayı tanıması gerekmektedir. Bunun için iletişim halinde kalacağı kişiden mutlaka maksimum düzeyde bilgi almalıdır. Gerekirse marka çalışanlarıyla ayrı ayrı iletişimler kurmalı ve yansıtılacak kurumsal kimliği tam anlamıyla öğrenmelidir. Bunun ardından ise yapılması gereken elde edilen bilgiler değerlendirilmeye alınmalı ve markanın karşı tarafa iletebileceği mesajlara karar verilmelidir.

Kurumsal video oluşturulurken veriler elde edildikten ve markanın iletebileceği mesajlara karar verildikten sonra mutlaka markanın ihtiyaçları düşünülmelidir. Markanın ihtiyaçları iletilecek mesajdan sonra beklenen geri dönüşümdür. Buna yatırım getirisi de diyebilirsiniz. Video oluşturulduktan sonra ortaya konacak kampanya dahilinde markanın ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Hatta bunu video oluşturma aşamasında hesaba katmanız durumunda çok daha başarılı bir kampanya oluşturabilirsiniz.

Video oluşturulurken mutlaka hedef kitlenin tanımlanması gerekmektedir. Hedef kitle belirlenmeden karşı tarafa iletilecek mesaj belirlenemez. Bunu altın kural olarak çalışmalarınızın içerisinde tutabilirsiniz. Kurumsal video tasarımı planlarken markanın hedef kitlesini hesaba katarak çalışmalar yapmalı ve ortaya çıkaracağınız videonun pazarlama çalışmalarını hedef kitleyi göz önünde bulundurarak gerçekleştirmelisiniz.

Videonun Pazarlanması

Kurumsal tanıtım videosunun pazarlanması konusunda yaklaşımlar değişim gösterebilir ama kurumsal tanıtım videosunu hazırlayan ajanstan bağımsız bir çalışmalar bütününü oluşturabilir. Bazen ise tanıtım kanalları belli olduğundan tanıtım videolarını platformlara özgün oluşturabilirsiniz. Bu durumda tanıtım videosunu hazırlayacak ajans videonun pazarlanması konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

Markanızın kurumsal videosunu Facebook’a uygun yapmak istiyorsanız bu videoda Facebook’a özgü bir takım unsurların yer almasını sağlayarak videoyu çok daha etkin hale dönüştürebilirsiniz. Çalışacağınız ajans ile bu konuda karşılıklı iletişim kurarak çalışmalarınızın seviyesini bir adım yukarıya çıkarabilirsiniz. Aynı şey diğer tüm tanıtım kanallarıyla da ilgilidir. Twitter üzerinden yapılacak tanıtıma uygun bir video hazırlamanız durumunda burada yapacağınız tanıtım çalışmalarını daha güçlü hale dönüştürebilirsiniz.

Elbette her platforma uygun ayrı ayrı tanıtım videoları hazırlatmak bütçenizi zorlayacaktır. Bu durumda iyi bir bütçe planlaması yapmalı, gerekirse kademeli olarak video hazırlatmalı ve kademeli olarak tanıtım gerçekleştirmelisiniz. Hızlı bir biçimde bilgi tüketen veya bilgiyi hızlı bir biçimde tüketmeyi seven kitlelerin olduğu bir alanda yapılacak tanıtımın yazı üzerinden değil, resim ve video üzerinden olması çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Videolar hazırlanırken ise kullanılacak çekim teknikleri veya dijital üretim teknikleri video kalitesini ortaya çıkaracak temel unsurlardır. Kurumsal bir tanıtım videosunu iki farklı şekilde hazırlatabilirsiniz. Gerçek görüntülerden oluşan ve markanızı tanıtmak için daha profesyonel ekipmanların kullanımını gerektiren yöntem ilk yöntemdir. Bu yöntem bütçenizi zorlayabileceği gibi tanıtım anlamında etkili olabilmektedir.

Tanıtım videosu konusunda değerlendirebileceğiniz bir diğer yöntem ise görsel ögeler ve elementlerin kullanıldığı video türleridir. Bu video türlerinde animasyonlar yer alır ve markanız ile iletilmek istenen mesajlar animasyonlar yoluyla kullanıcıya ulaştırılabilir.

Hangi video türünü seçecek olursanız olun hiçbir zaman iletilecek mesajı hafife almamalısınız. Hedef kitleye ulaştırılacak mesaj markanızı tanıtacak ve ilk izlenimi sunacak mesajdır. Bu nedenle videoda yer alacak mesaj belirlenmeden videonun oluşturulması düşünülmemelidir. Hedef kitlenin özümsemeye çalışacağı mesaj doğrultusunda markanız onların zihninde yer edinecek ve bir sonraki kullanıcı adımına geçilebilecektir.

Bir sonraki kullanıcı adımı videoyu izleyen kullanıcıdan yapmasını beklediğiniz eylemdir. Bu eylem, markanızı daha yakından tanımak için siteyi ziyaret, sosyal medya kanallarını beğenme veya takip etme, videoyu başkalarıyla paylaşma veya daha başka eylemler olabilir. Bunların neticesinde yapacağınız çalışmaların başarıya ulaşıp ulaşmadığını belirleyebilirsiniz.

Kurumsal video tasarımı çalışmaları markanızın bilinirliğini bir üst kademeye çıkarabilecek önemli bir pazarlama kanalıdır. Markanıza ait kurumsal bir video tasarlatarak ve bunu başarılı bir şekilde pazarlayarak markanızın bilinirliğini yükseltebilir ve genel anlamda çerçevesini çizmiş olduğunuz kurumsal kimlik tasarımındaki hedeflerinizi yerine getirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken durum video tasarımı konusunda size yardımcı olacak ajansın taleplerinizi yerine getirebilmesi ve profesyonel bir yaklaşım sergileyerek kurumsal video oluşturma konusunda tecrübelerini sonuna kadar kullanmasıdır.

Kurumsal videolarda önceliğiniz markanıza ait en akılda kalıcı ve en göze çarpıcı mesajların iletilmesidir. Bunun için ne tür bir video oluşturmak istiyorsanız isteyin, önceliğinizi mutlaka hedef kitlenize ve onlara iletilecek mesajlara vermelisiniz. Mesajların hedef kitleniz ile uyumlu olması gerekmektedir. Eğer bu uyumu sağlama fırsatını elde edemezsiniz veya bu fırsatı oluşturamazsanız markanızın tanıtım hedefini yerine getirememiş olursunuz. Bunun sebebi hedef kitlede istenilen reaksiyonu oluşturamamış olmanızdır. Bu nedenle, hedef kitleye ulaştırılacak mesajı belirlemeden önce mutlaka veri analizine başvurmalı ve marka tanıtımını hedefleyen bir yer olarak en uygun biçimde hedef kitlenizi tanımalısınız.

Marka bilinirliği sağlama çalışmalarının sadece tanıtım videoları hazırlamak ile son bulmadığını bilmelisiniz. Bunun dışında çok daha farklı yöntemlere başvurabilirsiniz ancak tanıtım videoları ilk izlenimi oluşturmak için tercih edilebilecek ideal tanıtım ürünleridir. Başlangıç aşamasında hedeflediğiniz kitlede ilk izlenimi pozitif bir şekilde gerçekleştirmeyi başarmışsanız diğer tanıtım unsurlarını devreye sokabilir ve markanızın tanınmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için etkin bir pazarlama stratejisi oluşturmalı ve her pazarlama unsuru arasındaki bağlantıyı güçlü olacak bir şekilde oluşturmalısınız.

Kurumsal video tasarımı konusunda çalışacağınız ajansı belirlerken mutlaka müşteri memnuniyeti, iletişim, kalite ve profesyonellik unsurlarını bir arada düşünmelisiniz. Çalışacağınız yer mutlaka işin gidişatı konusunda size sürekli olarak bilgi akışı sağlayabilecek düzeyde iletişim kurabilmelidir. Geçmiş tecrübeleriyle üzerinizde iyi ve güvenilir bir izlenim bırakabilmelidir. Bunun yanında profesyonel bir yaklaşım sergileyebilmelidir. Eğer bunlardan herhangi birisi eksik durumda olursa çalışacağınız ajansın size kalitesi düşük bir hizmet sunabilme olasılığını her zaman kıyıda köşede saklı tutmalısınız. Kaliteli hizmet, müşteri odaklı çalışma ve profesyonellik ile verilebilmektedir. Bunlardan yoksun bir ajansla çalışmak markanızın tanıtımının yanlış yapılması ve sonucunda markanızın itibar kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Bu durumda istediğiniz tanıtımı gerçekleştirememiş olursunuz. Markanızın itibar kaybetmesini sağlarsınız ve markanıza kendi elinizle zarar vermiş olursunuz.